1 marca 2015 r. w Domu Ludowym w Bziance odbyło się zebranie wiejskie, na które przybyło ponad 100 osób. W zebraniu wzięli także udział: wójt gminy Świlcza Adam Dziedzic, radni powiatowi: Tadeusz Pachorek i Sławomir Miłek, radny gminny Kamil Skwirut oraz sołtys Bzianki Grażyna Gołąb.

Tematem wiodącym była sprawa budowy kanalizacji. Wójt poinformował o zwolnieniu mieszkańców z niezgodnej z prawem opłaty za udział w budowie rurociągu głównego. Poinformował o nowych i zgodnych z ustawą zasadach finansowania przez mieszkańców budowy przyłączy do domów. Wiele kontrowersji wywołał wątek dotyczący uznania lub nieuznania odszkodowań górniczych, które mieszkańcy otrzymali 14 lat temu. Ta sprawa jest jeszcze badana przez radcę prawnego.

Została zmieniona  uchwała o przeznaczeniu środków sołeckich w 2015 r. Zostaną one wydatkowane na montaż na Domu Ludowym lamp z wysięgnikiem, świecących całą noc. Radny Kamil Skwirut  podsumował akcję organizacji dla dzieci wypoczynku w czasie ferii, z którego skorzystało ponad 70 uczestników. Poinformował także mieszkańców o innych sprawach sołeckich, które są w planach lub w realizacji:

– oświetlenie uliczne (dodatkowa godzina dopasowana do kursów autobusów),

– przedłużenie linii MPK (na etapie rozmów i wymiany pism z władzami miejskimi),

– przystanki autobusowe (szkody zgłoszone do ubezpieczyciela),

– światłowody (wzajemność w postaci darmowego nadajnika na Domu Ludowym),

– łącznik drogi dolnej i górnej (na etapie wyceny nieruchomości),

– wstępne rozmowy z Burmistrzem Boguchwały dotyczące dokończenia budowy chodnika przy drodze powiatowej w Bziance i budowy drogi w kierunku Kielanówki,

– trzecia transza darmowych jabłek i marchwi – 5 marca 2015 r. od godz. 12:00.

zebranie wiejskie, 01.03.2015