Poniższa grafika wymienia tylko przedłużone kursy autobusu MPK nr 25 do Bzianki.

MPK