1 grudnia 2014 r. w Urzędzie Gminy Świlcza odbyła się I. Sesja Rady Gminy VII kadencji. Wszyscy radni oraz wójt gminy Adam Dziedzic złożyli uroczyste ślubowanie. Przewodniczącym Rady Gminy Świlcza został radny Piotr Wanat. Ja, jako radny zostałem Przewodniczącym Komisji Mandatowo-Regulamionowej Rady Gminy Świlcza i będę odpowiedzialny za nowelizację Statutu Gminy Świlcza. Wszedłem także w skład Komisji Planowania Gospodarczego i Budżetu, gdzie będę mógł podejmować starania na rzecz wzrostu nakładów na nasze sołectwo. Powstał także klub radnych „Razem Dla Gminy”, do którego należę, a w skład którego wchodzą wszyscy radni, którzy startowali razem ze mną w KWW „Razem Dla Gminy”.

W pierwszym tygodniu po zaprzysiężeniu rozpocząłem także pracę na rzecz sołectwa, spotykając się m. in. z wójtem Adamem Dziedzicem. Skierowałem do niego pismo wraz z załączonym planem przedłużenia kursów autobusu MPK nr 25 z pętli przy ul. Dębickiej w Rzeszowie do pętli w Bziance. Plan zakłada przywrócenie kilku kursów w każdym dniu tygodnia. Obecnie został on skierowany do odpowiedniej komórki Urzędu Gminy, gdzie zostanie zaopiniowany. Ze względu na te procedury, ale także konieczność ewentualnych zmian rozkładów w ramach ZTM w Rzeszowie, pierwsze kursy mogą zostać przedłużone najwcześniej w lutym 2015 r.

Podjąłem także działania na rzecz dalszej budowy kanalizacji. Chciałbym przekazać wszystkim mieszkańcom Bzianki, że zobowiązanie wyborcze, dotyczące braku podstaw prawnych do pobierania od mieszkańców opłat za budowę rurociagu głównego zostaje podtrzymane. Mieszkańcy Bzianki płaca tylko za przyłącz. Dodatkowych opłat w postaci partycypacji w kosztach budowy rurociągu nie ma. Obecny przestój w realizacji jest związany nie tylko z porą roku, ale także problemami, które ujrzały światło dzienne dopiero po wyborach i muszą zostać rozwiązane.

Weryfikacji prawnej zostaną poddane także odszkodowania górnicze, które w 2001 r. zostały zaliczone jako udział mieszkańców w budowie kanalizacji. Wszystkich, którzy je otrzymali, ich spadkobierców, jak także tych, którzy w obecnym roku wpłacili nienależne gminie 1575 zł. za główny rurociąg kanalizacyjny, proszę o kontakt (tel. końcówka 287, Bzianka 51). W tej sprawie będę reprezentował Państwa w gminie, dlatego konieczny będzie podpis każdego zainteresowanego.

Sprawy pozostałe. W gminie Świlcza został rozpisany także nowy przetarg na dostarczanie oświetlenia ulicznego. Jest szansa na przedłużenie oświetlenia w Bziance do przyjazdu ostatniego autobusu z Rzeszowa. 10 grudnia 2014 r. sprzedano 3 ary nieruchomości (dawna targowica trzody chlewnej w Bziance). Zgodę na sprzedaż wyraziło zebranie wiejskie 30 marca 2014 r. z zastrzeżeniem, że pieniądze ze sprzedaży tej nieruchomości zostaną wydatkowane na cel wykupu drogi łączącej drogę górną z dolną. Ponieważ ustalenie to zapadło, gdy wójtem gminy był Wojciech Wdowik, poinformowałem na piśmie nowego wójta Adama Dziedzica o takim fakcie. Liczę, że pieniądze ze sprzedaży zostaną wydane na cel wcześniej ustalony. Od końca lutego 2015 r. rozpoczną się także moje dyżury dla mieszkańców w tzw. sołtysówce. Ich częstotliwość i szczegóły podam w terminie późniejszym.