Według Informacji Starosty Rzeszowskiego Józefa Jodłowskiego z 25 listopada br. (znak: PODGIK.4200.12.164.2014), na terenie Bzianki mają być prowadzone prace geodezyjne nad modernizacją ewidencji gruntów i budynków. Ponieważ w Informacji (tak nazwano ten dokument) brak jakichkolwiek informacji postanowiłem je zdobyć w Wydziale Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Gruntów Rolnych Starostwa oraz u wykonawcy prac, spółki OPGK z Rzeszowa.

Ze strony Starostwa nie udało mi się niczego dowiedzieć, prócz tego, że jeśli chcę dodatkowych informacji to mogę za miesiąc przyjść na spotkanie organizowane w tej sprawie. Odpowiedź śmiechu warta. Bardziej kompetentny okazał się przedstawiciel spółki OPGK, który przekazał mi kilka podstawowych informacji dla mieszkańców.

Prace rozpoczną się prawdopodobnie po nowym roku. Każdy z właścicieli gruntów i budynków zostanie w skuteczny sposób powiadomiony o planowanych pracach co najmniej tydzień przed wejściem na jego grunt. Właściciel będzie miał wgląd w dokumentację oraz będzie obecny przy pracach. Gotowy operat opisowo-kartograficzny zostanie wyłożony w miejscu i czasie ustalonym przez Starostę dopiero po zakończeniu prac i jego przygotowaniu. Wyłożenie operatu opisowo-kartograficznego trwa ok. 2 tygodni i z reguły odbywa się w Starostwie, gdzie oddelegowany pracownik może odpowiedzieć na dodatkowe pytania i uwagi.

Według informacji otrzymanej ze strony Starostwa, spotkanie w tej sprawie odbędzie się w Domu Ludowym w Bziance 9 stycznia 2015 r. (piątek) o godz. 17.00.