Bzianka, 19.12.2014 r.

KOMUNIKAT

W związku z koniecznością podjęcia przez władze Gminy Świlcza nowych ustaleń dotyczących budowy kanalizacji, tj. wykonania i finansowania przyłączy, oceny prawnej odszkodowań, ewentualnych zwrotów niesłusznie uiszczonych opłat, wszystkie roboty zostają tymczasowo zawieszone.

W porozumieniu z władzami gminy zwracamy się do mieszkańców Bzianki z apelem o wstrzymanie na kilka tygodni działań w sprawie budowy przyłączy oraz uiszczania za nie opłat, do czasu podjęcia wiążących decyzji przez władze gminy i dostarczenia indywidualnych powiadomień w tej sprawie.

Jednocześnie informujemy, że mieszkańcy powinni pokryć koszty budowy przyłącza. Niezgodna z prawem opłata za udział w kosztach budowy głównego rurociągu kanalizacyjnego (1575 zł.) nie będzie pobierana.

Grażyna Gołąb, sołtys wsi

Kamil Skwirut, radny gminy