W poniedziałek 22 grudnia 2014 r. ok. godz. 11.00 przy Domu Ludowym w Bziance będzie rozdzielana druga transza darmowych jabłek. Kilka wskazówek:

– jabłka mogą pobrać te osoby, które nie uczyniły tego 14 grudnia, to znaczy, że nie ma możliwości ponownego pobrania owoców,

– jabłka przeznaczone są tylko dla mieszkańców Bzianki. Pracownik GOPS przy zapisie pyta o adres zamieszkania, a odbiór potwierdza się podpisem,

– na mój wniosek druga transza jabłek zostanie powiększona dwukrotnie w stosunku do pierwszej transzy, tj. do ok. 100 skrzynek,

– każdy mieszkaniec może pobrać jedną skrzynkę jabłek (13 kg.),

– wkrótce rozdzielana będzie jeszcze jedna, ostatnia transza jabłek.