Wybory samorządowe – 16 listopada 2014 r.

  • Głosowanie w Bziance odbywa się w budynku szkolnym, w godzinach 7.00-21.00. Do głosowania konieczny jest dowód osobisty.
  • Wyborca otrzyma 4 karty do głosowania: do rady gminy (k. biała ), do rady powiatu (k. żółta ), do sejmiku woj. (k. niebieska ) i na wójta (k. różowa ).
  • Na każdej z kart można dokonać skreślenia tylko jednego kandydata.
  • Powyżej nazwiska każdego kandydata widnieje nazwa komitetu wyborczego, z którego startuje i numer tegoż komitetu wyłoniony w losowaniu.
  • Obwodowa Komisja Wyborcza nr 5 w Bziance będzie składać się z 9 osób: Jakub Potyrała, Paulina Homa, Dominika Homa, Zbigniew Kawa, Marcin Kubicz, Ewa Macieląg, Bartłomiej Majka, Wioletta Szczepanik, Mateusz Zając.

Kandydaci do rady gminy z Bzianki: Janusz Kawa, Kamil Skwirut

Kandydaci na wójta gm. Świlcza: Adam Dziedzic, Wojciech Wdowik

Kandydaci do rady powiatu: 20 kandydatów (4 komitety)

Kandydaci do sejmiku woj.: 126 kandydatów (11 komitetów)