Aktualizacja autorskiej strony internetowej o Bziance nastąpi po 16.11.2014 r.

Jej tymczasowe zawieszenie związane jest z trwającą kampanią wyborczą wyborów samorządowych, w których startuję jako kandydat do Rady Gminy Świlcza z Bzianki.