22 czerwca 2014 r. w kościele parafialnym w Bziance miała miejsce piękna i dostojna uroczystość 50. rocznicy święceń kapłańskich ks. kan. Jana Zdzisława Kobylarza, twórcy, budowniczego i pierwszego proboszcza parafii w Bziance.

W tym szczególnym dniu Eucharystii przewodniczył i homilię wygłosił proboszcz parafii Świlcza ks. Antoni Czerak. Współkoncelebransami byli: Jubilat ks. kan. Jan Kobylarz, proboszcz parafii Bzianka ks. Roman Gawron oraz emerytowany proboszcz parafii Rzeszów-Przybyszówka ks. prał. Stanisław Sznajder. W uroczystości brała udział OSP z pocztem sztandarowym oraz schola szkolna, której akompaniowała s. Aneta.

Dostojnemu Jubilatowi podziękowania, prezenty oraz kwiaty złożyły delegacje: dzieci, mieszkańców oraz ks. proboszcz Roman Gawron. Ksiądz Jubilat Jan Kobylarz w 50. rocznicę własnych święceń przedstawił krótką refleksję na temat kapłaństwa oraz początków pracy w Bziance. W swoim kapłańskim życiu odprawił 27 350 Mszy św. Każdą z nich zapisywał w specjalnym zeszycie, aby żadnej nie pominąć. Po Mszy św. z racji oktawy Boże Ciała odbyła się Procesja Eucharystyczna.

Obszerna relacja fotograficzna z uroczystości, autorstwa Artura Wiącka jest dostępna w galerii Wydarzenia parafialne (50 zdjęć).

Jubileusz ks. Jana