Uprawnionych do głosowania – 469

Oddano głosów – 127

Frekwencja wyborcza – 27,08 %

Lista nr 1 – Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro: 6 głosów

M. Golba (2), K. Ziobro (3), R. Strzępek (1).

Lista nr 2 – Ruch Narodowy: 1 głos

R. Jędrzejczyk (1).

Lista nr 3 – Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy: brak głosów

Lista nr 4 – Prawo i Sprawiedliwość: 90 głosów

T. Poręba (66), A. Zając (2), St. Ożóg (14), B. Romaniuk (1), K. Wróblewska (4), L. Błądek (3).

Lista nr 5 – Europa Plus-Twój Ruch: brak głosów

Lista nr 6 – Polska Razem Jarosława Gowina: 2 głosy

K. Jaworski (2).

Lista nr 7 – Nowa Prawica Janusza Korwin-Mikke: 7 głosów

W. Zarębski (2), D. Małek (1), M. Chojnarska (1), A. Korwin-Mikke (3).

Lista nr 8 – Platforma Obywatelska: 10 głosów

E. Łukacijewska (4), K. Skowrońska (1), P. Tomański (1), Z. Cholewiński (2), J. Kaźmierczak (2).

Lista nr 9 – Polskie Stronnictwo Ludowe: 11 głosów

Wł. Kosiniak-Kamysz (7), M. Kasprzak (1), J. Piekut (2), M. Owsiany (1).

Ciekawostka wyborcza:

1. Bzianka jest jedynym sołectwem w gm. Świlcza, w którym wszystkie oddane w wyborach głosy były ważne.

2. Biorąc pod uwagę gm. Świlcza, w Bziance komitet wyborczy Prawa i Sprawiedliwości otrzymał najwyższe poparcie – 70,87%.

3. Bzianka jest jedynym sołectwem w gm. Świlcza, w którym lewicowe komitety wyborcze:  SLD-UP oraz Europa Plus-Twój Ruch, nie uzyskały ani jednego głosu.