Okres Triduum Paschalnego Męki i Zmartwychwstania Pana Jezusa stanowi główny punkt roku liturgicznego. Rozpoczyna się on Mszą Wieczerzy Pańskiej w Wielki Czwartek i kończy Nieszporami Niedzieli Zmartwychwstania. W Wieki Piątek sprawuje się Liturgię Męki Pańskiej, a w Wielką Sobotę – Wigilię Paschalną.

Tegoroczne obchody tego świętego okresu przypadły na 17-19 kwietnia. Uroczystościom w parafii Bzianka przewodniczył ks. proboszcz Roman Gawron. Wspomagała go liczna asysta Liturgicznej Służby Ołtarza. Przy Grobie Pańskim wartę sprawowali strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Bziance.

W galerii Wydarzenia parafialne znajduje się 80 zdjęć z Triduum Sacrum w Bziance (fot. A. Wiącek). Część fotografii znalazła się także w galerii OSP Bzianka.

YT Poświęcenie ognia i paschału w Wielką Sobotę

YT Procesja z paschałem do świątyni

YT Procesja rezurekcyjna cz. 1

YT Procesja rezurekcyjna cz. 2

Triduum 2014