30 marca 2014 r. w Domu Ludowym w Bziance odbyło się zebranie wiejskie. W spotkaniu oprócz władz sołeckich uczestniczyli: wójt gminy Świlcza Wojciech Wdowik, radny powiatu rzeszowskiego Tadeusz Pachorek oraz właściciel firmy wykonującej sieć kanalizacyjną w Bziance.

Wśród tematów wiodących znalazła się budowa kanalizacji w Bziance oraz wykonanie chodnika przy drodze powiatowej. Pomimo długiego wywodu wójta, zabrakło w nim szczegółowych informacji co do kwestii związanych z dokładnymi opłatami za wykonanie kanalizacji (przykanalik + przyłącz; każdy będzie musiał ustalić to indywidualnie), terminami realizacji, sposobami wnoszenia opłat. Padło wiele ogólnych informacji. Ciekawe dane o technicznych stronach budowy kanalizacji przekazał radny Tadeusz Pachorek.

W kwestii budowy chodnika przy drodze powiatowej, najogólniej należy stwierdzić to, co już dawno było wiadome – szanse są. Pomimo tego, że w zeszłym roku chodnik mógł być już wykonany w ramach projektu unijnego (chodziło o dopłatę ok. 10 tys. zł.), obecnie wójt próbuje budować wizerunek ogromnego przyśpieszenia i nadanie rangi priorytetowej tej sprawie. Podsumowując, rozpoczęcie jakichkolwiek robót (raczej nie całości inwestycji) jest możliwe w 3-4 kwartale tego roku.

Zebranie wiejskie zdecydowało o sprzedaży 3 arów terenu, który pozostał po dawnej targowicy. W uchwale zebrania postanowiono, że pieniądze ze sprzedaży zostaną wydatkowe na potrzeby sołectwa. Najprawdopodobniej posłużą do wykupienia drogi prywatnej, w celu stworzenia łącznika pomiędzy drogą górną a dolną w Bziance.

Wójt zobowiązał się zapewnić jakąś ilość kamienia na wysypanie drogi polnej z Bzianki w kierunku Świlczy. Czy kamień to dobre rozwiązanie? Raczej nie. Spłynie wraz z pierwszą ulewą. Ta droga już dawno powinna być wyasfaltowana.

Po ilości obietnic i prób tworzenia wizerunku wspaniałej współpracy z wójtem, lepszej niż kiedykolwiek, stwierdzam, że zaczęła się kampania wyborcza. Cóż, wybory już za pół roku. Nie dziwi więc przyśpieszenie obietnic i niektórych inwestycji. Czasem jednak może warto rzeczywiście je realizować, a nie lać przysłowiową wodę, okraszoną niebywałą ilością wazeliny.

YT Budowa kanalizacji i chodnika (Wójt Wojciech Wdowik)

Zebranie wiejskie 30.03.2014