W marcu 2014 r. wykonano ogrodzenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej Sióstr Nazaretanek w Bziance oraz wymieniono bramę wjazdową.

Inwestycja została zrealizowana ze środków sołeckich, które zostały przekazane na ten cel w czasie zebrania wiejskiego 22 września 2013 r. Koszt tej inwestycji to 14 tys. zł. Reszta funduszu sołeckiego w wysokości 5 tys. zł. zostanie przekazana na poprawę nawierzchni boiska szkolnego.

Ogrodzenie placu zabaw