W tegorocznym budżecie przyjętym przez Radę Gminy Świlcza 15 stycznia 2014 r. zabezpieczono środki dla naszego sołectwa na następujące inwestycje:

1. Wykonanie ocieplenia szkoły – 40 tys. zł.

2. Budowa sieci kanalizacyjnej w Bziance i Świlczy – 500 tys. zł.

3. Ogrodzenie placu zabaw, wymiana bramy wjazdowej – 14 03o,o zł.

4. Poprawa nawierzchni boiska szkolnego – 4.978,97 zł.

5. Dotacje dla szkoły w Bziance- 475.814,88 zł. (państwo) i 136.118,28 zł. (gmina)

Należy stwierdzić, że dwie z powyższych inwestycji (1 i 3) zostały już wykonane. Dwie z nich (3 i 4) zostaną zrealizowane ze środków sołeckich. Jest lepiej niż np. w roku ubiegłym, ponieważ przynajmniej rozpoczęto na dobre budowę sieci kanalizacyjnej i zostanie ona ukończona prawdopodobnie w 2015 r. Cieszy także fakt dotacji gminnej dla szkoły w Bziance, która ciągle się rozwija.