W dniach 20 – 24  stycznia 2014 r., w czasie ferii zimowych organizowane były zajęcia dla uczniów naszej szkoły w godzinach 9:00 – 12:00. Uczniowie podzieleni byli na dwie grupy wiekowe, młodsza grupa: klasy I – III, starsza grupa: klasy IV – VI.

Dzieci z klas I – III brały udział w konkursie Karaoke, w turniejach tenisa stołowego czy grach i zabawach matematycznych. Miały możliwość rozwijania swoich zdolności manualnych wykonując zwierzęta z masy solnej. Zorganizowano dla młodszej grupy również zajęcia plastyczno – techniczne, gry i zabawy dydaktyczne oraz spotkanie z Ewangelią –  oglądanie filmu.

Dla uczniów z klas IV – VI przygotowano zajęcia origami oraz plastyczne z wykorzystaniem elementów rzeźby. Uczniowie brali udział w grach i zabawach matematycznych, grach językowych oraz oglądali film w angielskiej wersji językowej. Podczas wycieczki po okolicy szkoły obserwowali zmiany zachodzące w przyrodzie zimą a swoje umiejętności sportowe sprawdzali w turnieju tenisa stołowego. Przygotowano również projekcję filmu oraz spotkanie z Biblią – film religijny.

Źródło: www.nazaretanki.szkola.pl