Referendum gminne, które odbyło się 27 października 2013 r. na terenie gminy Świlcza jest nieważne, z powodu zbyt niskiej frekwencji. Wójt zachował stanowisko.

W wyborach wzięło udział 16,22 % uprawnionych – 2055 osób (wymagany próg wynosił 3461 osób). Głosów ważnych oddano 2004. Co ważne, 94,56 % głosujących opowiedziało się za odwołaniem wójta. Tylko 5,44 % głosów oddano za pozostaniem na stanowisku wójta Wdowika. Kliknij i przeczytaj protokół z referendum.

W Bziance ważnych głosów oddano 107 (ok. 23% uprawnionych). Głosów za odwołaniem oddano 100 (93,46 %), przeciw: 7 głosów. Wyższą frekwencję zanotowano tylko w Błędowej Zgłobieńskiej: 51,25 %. Co ciekawe najwyższy procent głosów za odwołaniem wójta zanotowano w obwodzie nr 1 w Świlczy: 98,03 %, obwodzie nr 7 w Błędowej Zgłobieńskiej: 97,73 % oraz okręgu nr 10 w Bratkowicach: 96,20 %. To powinno wprawić w zadumę wszystkich włodaży gminy.

Pomimo tego, że wójt Wojciech Wdowik pozostaje na stanowisku, to otrzymał od wyborców bardzo wyraźny sygnał braku poparcia dla jego działalności. To tylko żółta kartka, ale za rok w czasie wyborów samorządowych może okazać się czerwoną, zwłaszcza w momencie pojawienia się kontrkandydata do fotela wójta.