Dnia 8 listopada 2013 r. w naszej szkole odbył się uroczysty apel upamiętniający ważną rocznicę w dziejach Polski, czyli 11 listopada – ODZYSKANIE NIEPODLEGŁOŚCI. Z tej okazji uczniowie klas IV – VI przygotowali występ aby w ten sposób uczcić ten wyjątkowy dla wszystkich Polaków dzień.

Na początku w skrócie zobrazowano sytuację polityczną kraju, jaka miała miejsce przed odzyskaniem przez Polskę niepodległości i wyjaśniono symbolikę tego święta. Następnie rozpoczęła się część artystyczna, którą poprzedziło wspólne odśpiewanie Hymnu Państwowego.

Odtwórcy ról przybliżyli historię naszego kraju –  czasów, gdy Polska straciła niepodległość i zniknęła na 123 lata z mapy Europy. Szczególny nacisk położono na ukazanie ducha narodu polskiego, który w czasie niewoli, stale wychodził z inicjatywą walki za Ojczyznę. W trakcie swojego występu uczniowie cofnęli się do przeszłości aby pokazać drogę, jaką Polska musiała pokonać by stać się wolnym krajem.

W przedstawieniu dokonano zestawienia przeszłości z teraźniejszością. Na scenie (sala muzealna) pojawili się bowiem współcześni uczniowie razem z nauczycielką, postacie sprzed wieków oraz powstaniec. Takie skonfrontowanie osób, miało pokazać widzom, jak bardzo ważne jest poznanie historii swojej Ojczyzny i okazanie szacunku do naszych przodków, którzy walczyli za swój kraj „Gdyby nie oni, wszystko potoczyłoby się inaczej”.

Całość dopełniły śpiewane przez uczniów pieśni patriotyczne, które pozwoliły zrozumieć rozterki i uczucia walczących o niepodległość. Przypomniano również najważniejsze daty z kart historii, które zamieszczone zostały na przygotowanym kalendarzu.

Źródło: www.nazaretanki.szkola.pl