Dnia 20 listopada 2013 r. odbyła się wycieczka uczniów klas: V-VI do Czytelni Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Rzeszowie. Celem wizyty było zapoznanie uczniów z historią książki – od starożytności do czasów współczesnych. Lekcja biblioteczna: „ Z książką przez wieki”, wzbogacona została o prezentację multimedialną. Uczniowie mieli możliwość zobaczenia na własne oczy, różnych materiałów pisarskich i książek pochodzących z minionych czasów. Słuchacze chętnie prezentowali posiadaną już wiedzą na powyższy temat, dodatkowo ją poszerzając o nowe informacje. Ponadto mogli sprawdzić się, rozwiązując krótkie testy przy komputerach. Ostatnim punktem lekcji było zapoznanie z katalogiem i zasadami korzystania z czytelni.

Źródło: www.nazaretanki.szkola.pl