12 października 2013 r. przy drodze w kierunku Świlczy (stanowiącej fragment Drogi św. Jakuba Via Regia) wkopano słup, który będzie informował nie tylko o samym szlaku jakubowym biegnącym przez naszą miejscowość, ale znajdzie się na nim odległość do saktuarium św. Jakuba w Santiago de Compostela (3913 km.). Słup powinien zostać opisany w ciągu kilku najbliższych dni.

Na całym podkarpackim odcinku Via Regii wkopano łącznie 13 takich słupów, więc nasza miejscowość może czuć się wyróżniona. Organizatorem akcji była Podkarpacka Chorągiew Harcerzy ZHP oraz Bractwo św. Jakuba w Więcławicach Starych. Zdjęcia są dostępne w folderze Życie miejscowości.

Przeczytaj: Szlak św. Jakuba w Bziance

Słup drogi św. jakuba

2013-11-01 11.35.07