22 września 2013 r. w Domu Ludowym w Bziance odbyło się zebranie wiejskie z udziałem m.in: władz sołeckich, gminnych, wójta Wojciecha Wdowika, a także dyrektora Zarządu Transportu Miejskiego w Rzeszowie.

Tak jak przewidywałem w wiadomości z 5 września, ponieważ zbliża się referendum w sprawie odwołania wójta, odbyło się zebranie z jego udziałem i nagle znalazły się pieniądze na inwestycje, na które jeszcze 2-3 tygodnie temu nie było ani złotówki.

W telegraficznym skrócie: są pieniądze na dodatkowe kursy MPK do Bzianki od początku października br. (ok. 3 kursy). To wyjątkowo pilna sprawa, którą opisałem w większym artykule Podróż piechotą – o MPK w Bziance (kliknij i przeczytaj). Sensacyjna informacja: możliwe, że gmina zrealizuje, w przyszłym roku lub później, chodnik przy drodze powiatowej, ale tylko w przypadku podziału kosztów z powiatem po połowie. Akurat to mnie zmartwiło, ponieważ gmina miała już co najmniej 3-4 okazje sfinalizować tę inwestycję o wiele taniej niż wkład 50%. Pisalem o tym szeroko w tekście Chodnika brak, a chodzić się chce (kliknij i przeczytaj). W czasie zebrania poruszono także kwestię budowy kanalizacji i oświetlenia ulicznego. Krótko mówiąc, znów dowiedzieliśmy się, że jest w miarę dobrze, a będzie jeszcze lepiej. Te obietnice już słyszeliśmy i nigdy nie udało się ich zrealizować. Łudzę się, że może wreszcie…

Zebranie wiejskie postanowiło przeznaczyć przyszłoroczny Fundusz Sołecki w wysokości 19 tys. zł. na dalsze prace przy Szkole Podstawowej Sióstr Nazaretanek: rozbudowę placu zabaw, ogrodzenie oraz przygotowanie profesjonalnego boiska.

YT Chodnik przy drodze powiatowej (Sołtys Bzianki)

YT Chodnik przy drodze powiatowej (Wójt gm. Świlcza)

YT Sprawa autobusów MPK (Dyrektor ZTM Rzeszów)

YT Sprawa autobusów MPK (dyskusja i pytania)

YT Sprawa kanalizacji (Wójt gm. Świlcza)