Dnia 25 września 2013 roku nasza szkoła przystąpiła do proekologicznej akcji Sprzątanie świata, która w tym roku odbyła się pod hasłem: Odkrywamy czystą Polskę.
W ramach przygotowań do tego wydarzenia, już kilka dni wcześniej w szkole rozwieszono informacje o zbliżającej się akcji. Dodatkowo członkowie szkolnego koła ekologicznego wykonali plakaty propagujące akcję sprzątania świata.
Przed przystąpieniem do sprzątania, dzieci zostały odpowiednio wyposażone w rękawiczki i worki. W przedsięwzięciu wzięli udział uczniowie klas II – VI.
Najmłodsi zajęli się porządkowaniem boiska szkolnego i terenów bezpośrednio przyległych do naszej placówki. Klasom starszym „ przypadły” dalsze okolice naszej szkoły.
Akcja przebiegła bardzo sprawnie. Zebrane odpady uczniowie składali przy budynku szkoły, skąd zostały zabrane przez służby komunalne. Wszyscy chętnie wzięli udział w akcji, gdyż są świadomi zagrożeń związanych z zanieczyszczeniem środowiska. Wierzą, że swoją proekologiczną postawą wpłyną na zmianę nawyków i przyzwyczajeń lokalnej społeczności.

Źródło: www.nazaretanki.szkola.pl