2 września 2013 r. zainaugurowano kolejny rok działalności Publicznej Szkoły Podstawowej Sióstr Nazaretanek w Bziance. Uroczystość rozpoczęła Msza św. o godz. 8.00 w świątyni parafialnej, którą celebrował ks. proboszcz Roman Gawron.

Po jej zakończeniu, także w świątyni, nauczycieli, rodziców i dzieci przywitała Dyrektor Szkoły s. Maria Skwarek, która wyraziła ogromną radość z rozpoczęcia kolejnego roku szkolnego. Przedstawiła także kilku nowych nauczycieli. Następnie wszyscy przeszli do budynku szkolnego, gdzie odbyły się spotkania rodziców i dzieci z wychowawcami klas. W tym roku szkolnym do szkoły w Bziance uczęszczać będzie 71 dzieci. W czawartek 5 września 2013 r. o godz. 17.00 odbędzie się spotkanie dla rodziców.

Zdjęcia dostępne w galerii Szkoła Podstawowa.

Rozpoczęcie roku szkolnego 2013-14