W połowie lipca 2013 r. rozpoczęto dalsze prace związane z oszuszeniem oraz izolacją ścian starej szkoły w Bziance, wzniesionej w latach 1909-1911.

Dzięki specjalnym płynom wprowadzonym w ściany w październiku 2012 r. udało się je osuszyć i przygotować do zaizolowania oraz ocieplenia. Obecnie z budynku został ściągnięty tynk, w celu przygotowania do docieplenia ścian.

Obietnica wykonania tej inwestycji została złożona w lutym 2012 r. przez wójta gminy Świlcza. Bardzo dobrze, że powoli znajduje ona szczęśliwe zakończenie. Jeżeli jest za co – a w tym przypadku jest – to należy wójta Wojciecha Wdowika pochwalić.

Przeczytaj:  Początek prac przy szkole w październiku 2012 r.

Remont szkoły