25 sierpnia 2013 r. przez Bziankę przeszła pielgrzymka Drogą św. Jakuba. Był to VI etap Via Regia – jednej z  szesnastu polskich dróg jakubowych. Etap liczył 36 km. Rozpoczął się przy kościele Ojców Bernardynów w Rzeszowie, a zakończył się w ropczyckiej Farze. Pątnikom, wśród których byli także mieszkańcy naszej miejscowości, towarzyszył ks. prof. dr hab. Kazimierz Bełch.

Zdjęcia dostępne w galerii Wydarzenia parafialne.

Szlakiem św. Jakuba 2013