Przejrzystość procesów inwestycyjnych oraz ogólny dostęp do informacji publicznych są jednymi z najbardziej pożądanych możliwości kontrolowania co robi „władza”, gdzie i na co wydaje pieniądze podatnika bądź środki unijne.

W ostatnich tygodniach rozstrzygnięto przetargi dotyczące budowy sieci kanalizacyjnej w Bziance. Pierwszy dotyczył wyboru wykonawcy, a drugi inspektora nadzoru inwestorskiego. Projekt obejmuje także wykonanie części sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w Świlczy-Kamyszynie. Pierwsza część inwestycji w Świlczy ma zostać wykonana do czerwca 2014 r. Kanalizacja w Bziance według przetargu ma zostać ukończona do 20 maja 2015 r.

Budowa sieci kanalizacyjnej w Bziance ma obejmować:

1) wykonanie sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej:

a) kolektor fi 200 mm – 8 304 m.,

b) kolektor fi 160 mm – 2 552 m.,

c) przykanaliki fi 160 mm – 1 417 m.,

2) wykonanie rurociągu tłocznego – fi 90 mm – 56 m.,

3) wykonanie przepompowni ścieków – 1 kpl,

4) wykonanie zasilania przepompowni ścieków – 1 kpl.

W procesie udzielania zamówienia publicznego (RRG.271.11.2013) w trybie przetargu nieograniczonego złożono 13 ofert. Wybrano ofertę najtańszą: 1 786 869,26 zł.

Inwestycję wykona Instalatorstwo Sanitarne, Grzewcze, Gazowe Krzysztof Kluza z Bukowca. Zamówienia udzielono 5 czerwca 2013 r.

W procesie drugiego przetargu (RRG.7011.11.2013) na Inspektora Nadzoru Inwestorskiego złożono 9 ofert. Wybrano oferty najtańsze, dla nadzoru sanitarnego na kwotę 13 400,00 zł., oraz nadzoru elektrycznego na kwotę 2 200,00 zł.

Inspektorem części I nadzoru sanitarnego będzie Marian Batóg ze Świlczy, a inspektorem części II nadzoru elektrycznego został Roman Pitera z Rzeszowa.

Zobacz: Oferty złożone na wykonanie kanalizacji w Bziance

Zobacz: Oferty złożone na Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

Zobacz: Specyfikacja wykonania kanalizacji w Bziance

Opracowano na podstawie: Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Świlcza