W ostatnich dniach na terenie Bzianki mieszkańcy Błędowej Zgłobieńskiej zbierali podpisy, konieczne do zgody władz na przeprowadzenie referendum gminnego. Miałoby ono dotyczyć głosowania nad odwołaniem wójta gminy Świlcza Wojciecha Wdowika. Z rozmowy z osobami zbierającymi podpisy dowiedziałem się, że mało kto w Bziance odmówił złożenia podpisu pod wnioskiem o referendum.

Postawa mieszkańców Błędowej Zgłobieńskiej związana jest planowaną likwidacją szkoły w ich miejscowości. Strajk okupacyjny w budynku gminy nie przyniósł skutku, dlatego postanowili przeprowadzić próbę uruchomienia procedury referendum.

Dwa warunki, aby ewentualne referendum skutecznie odwołało wójta:

1) W głosowaniu musi wziąć udział przynajmniej 3/5 wyborców, którzy głosowali w wyborach w 2010 r. Wówczas frekwencja w wyborach wójta wyniosła 46,66 % (5767 osób), więc w referendum potrzebna byłaby frekwencja 27,99~28 % (3461 osób).

2) Spośród ważnych głosów więcej będzie za odwołaniem niż przeciw.

Zobacz: Zawiadomienie inicjatora referendum z 9 sierpnia 2013 r.