W mijających miesięcach przypadły rocznice otrzymania sakramentu święceń kapłańskich przez księży pochodzących z Bzianki: 35. rocznica święceń ks. Stanisława Świetlika oraz 25. rocznica święceń ks. Janusza Kalandyka.

Ks. Stanisław Świetlik (Misjonarz Saletyn)

Urodził się w 1947 r. w Bziance.

Święcenia kapłańskie otrzymał w 1978 r. w Krakowie.

Od 2006 r. kapelan w parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Trzciance.

Ks. Janusz Kalandyk

Urodził się w 1959 r. w Bziance.

Święcenia kapłańskie otrzymał w 1988 r. w Łodzi.

Od 2010 r. proboszcz parafii pw. Wszystkich Świętych w Kołacinku.

Obaj jako młodzi ludzie uczestniczyli w zabiegach na rzecz powstania parafii i budowy kościoła w Bziance. Ich działalność w tej sprawie została udokumentowana w donosach składanych przez współpracowników Służby Bezpieczeństwa na aktywnych przy tworzeniu parafii i kościoła mieszkańców Bzianki, części Nosówki i części Przybyszówki. Stanisław Świetlik, jeszcze jako kleryk, był nawet poszukiwany przez Milicję za udział w nielegalnej budowie kapliczki na placu kościelnym w Bziance.

56