Błędowa Zgłobieńska wciąż walczy o szkołę. To już ponad 2 lata, kiedy początkiem 2011 r. mieszkańcy Błędowej Zgłobieńskiej, ale także Bzianki i Bratkowic, dowiedzieli się o planowanej „reorganizacji”, a w rzeczywistości likwidacji ich placówek oświatowych. Bzianka i Bratkowice wyszły z opresji obronną reką.

Obecnie trwa walka o utrzymanie placówki w Błędowej Zgłobieńskiej, poprzez przekazanie budynku dla stowarzyszenia rodziców. Sam kilkakrotnie, jeszcze w ramach spotkań w sprawie szkoły w Bziance, słyszałem zapewnienia wójta, że szkoła w Błędowej zostanie przekazana rodzicom.

Niestety, wójt Wojciech Wdowik zmienił zdanie, więc rodzice rozpoczęli stały protest w budynku gminy. Włodaż gminy nieustannie ośmiesza siebie i urząd, który sprawuje. Stwierdzenie z sesji Rady Gminy w dniu 26 lipca 2013 r., na której powiedział: To decyzja wójta i po raz 15 mówię, nie przekażę szkoły w Błędowej Zgłobieńskiej (…) Nigdy tam szkoły nie będzie! (cyt. za: „Super Nowości”) jest oburzające i bezczelne. Szkoła jest własnością wsi, a nie prywatnym folwarkiem wójta na wynajem.

Ale czego się spodziewać po wójcie, który w 2011 r. był wnioskodawcą uchwały o reorganizacji szkoły w Bziance, a dwa lata później, w czasie zebrania wiejskiego w Bziance w dniu 23 czerwca 2013 r., powiedział, że walczył o szkołę Sióstr Nazaretanek. Wypada tylko żałośnie parsknąć śmiechem – Kończ waść, wstydu oszczędź.

Artykuły „Super Nowości” o szkole w Błędowej Zgłobieńskiej:

Artykuł z 25 lipca 2013 r.

Artykuł z 26 lipca 2013 r.

Artykuł z 29 lipca 2013 r.

Artykuł z 31 lipca 2013 r.

Artykuł z 5 sierpnia 2013 r.