27 czerwca 2013 r. w Domu Ludowym w Bziance odbyło się zakończenie roku szkolnego 2012/ 2013. Był to pierwszy rok działalności Publicznej Szkoły Podstawowej Sióstr Nazaretanek w Bziance: okres trudny, który udało się przetrwać i z nadzieją należy patrzeć na kolejne lata rozwoju placówki, zwłaszcza, że uczniów przybywa.

W uroczystości wzięli udział uczniowie szkoły, grono pedagogiczne, rodzice oraz dziadkowie, przedstawiciele władz sołeckich oraz samorządowych na czele z Wójtem Wojciechem Wdowikiem.

Dzieci oprócz zaprezentowania programu artystycznego, wzorowanego na wakacyjnej podróży pociągiem, otrzymały nagrody za wysokie wyniki w nauce oraz zachowaniu.

YT Zakończenie roku szkolnego 2012/ 2013

Zakończenie roku 2012-2013