* W zakładce Rozkłady jazdy znajdują się aktualne rozkłady MPK, Cossma i PKS.

W związku ze skandalicznym rozkładem jazdy autobusu MPK, 30 czerwca 2013 r. w Domu Ludowym w Bziance odbyło się spotkanie informacyjne. Inicjatorami zebrania byli sołtys i radny naszego sołectwa.

W czasie spotkania poinformowano o stanie faktycznym, który zastanie mieszkańców sołectwa 1 lipca 2013 r. oraz działaniach już podjętych na rzecz zmiany rozkładu jazdy.

Mieszkańcy wspólnie ustalili plan następnych działań w tej sprawie. Sytuacja jest trudna, ponieważ szybka możliwość jej zmiany jest wątpliwa. Wszystko tradycyjnie rozbija się o finanse, których Gmina Świlcza jak zwykle dla Bzianki nie ma. Dzień przed rozkolportowaniem nowych rozkładów jazdy w Bziance odbyło się zebranie wiejskie z udziałem wójta. Niestety włodarzowi gminy nie starczyło odwagi, żeby powiedzieć jak przedstawia się sytuacja w tej sprawie. Wątpię, żeby komukolwiek przeszło przez myśl, że w sprawie autobusów może powstać taki problem. Powstał i to już fakt, a nie domysły. Poruszenie wśród mieszkańców jest ogromne, a co bardziej złośliwi stwierdzają: Chcieliśmy żyć na wsi, to teraz żyjemy. I mają świętą rację.

YT Spotkanie ws. rozkładu MPK

Spotkanie mpk (30.6.2013)