Od 1 lipca 2013 r., czyli od początku wakacji, ZTM Rzeszów wprowadził skandaliczne ograniczenia kursów autobusu MPK nr 25 do Bzianki.

W ciągu dni powszednich będzie tylko 12 kursów (dotychczas było 24). Na weekendzie było 12 kursów. Teraz w sobotę będzie 5 kursów, a w niedzielę tylko 4. Wyraźnie widać, że obcięto 50-60 % kursów.

Miasto Rzeszów potraktowało nas jak odległą wieś. W końcu większość mieszkańców aspirowała do pozostawienia Bzianki w “świlczańskiej” strefie wpływów, a raczej odpływów, ponieważ obecnie z naszej miejscowości wszystko odpływa.

Ograniczenia są związane nie tylko z czasem wakacyjnym, ale także zapewne z tym, że gmina Świlcza nie ma środków na dopłacanie do większej ilości kursów. Wobec powyższego w tej sprawie chyba powinny interweniować władze naszego sołectwa.

rozk?ad mpk 25 (01.07.2013)