W Szkole Podstawowej Sióstr Nazaretanek w II półroczu nauki odbyły się dwa konkursy piosenek: wielkanocnych i religijnych.

Konkurs piosenki religijnej

Konkurs piosenki religijnej

Konkurs piosenki wielkanocnej

Konkurs piosenki wielkanocnej