29 maja 2013 r. otworzono długo wyczekiwany przez dzieci i mieszkańców plac zabaw przy Szkole Sióstr Nazaretanek w Bziance. Obiekt został pobłogosławiony w obecności dzieci, nauczycieli i mieszkańców przez ks. proboszcza Romana Gawrona.

Prace nad placem zabaw rozpoczęły się jeszcze we wrześniu 2012 r. i były finansowane ze środków Funduszu Sołeckiego. Pierwsze przyrządy stanęły na placu jeszcze w listopadzie 2012 r., ale ostatecznie został on ukończony w kwietniu 2013 r.

Otwarto plac zabaw