19 maja 2013 r. w parafii pw. św. Maksymiliana Marii Kolbe odbyła się uroczystość I. Komunii Świętej, którą przyjęło 16 dzieci.

Mszę św. celebrowali: ks. proboszcz Roman Gawron oraz ks. kan. Jan Kobylarz. Po długich przygotowaniach i oczekiwaniu dzieci w sposób pełny mogły uczestniczyć we Mszy św. przyjmując Jezusa do swojego serca po raz pierwszy. Piękne przygotowanie dzieci, uroczysty wystrój kościoła, śpiewy podkreślały wagę tego wyjątkowego dnia.

I. Komunia Święta