W dniach 21-24 kwietnia 2013 r. w szkole odbywał się Kiermasz Wielkanocny. Celem kiermaszu było pozyskanie funduszy do doposażenie naszej Biblioteki Szkolnej. Największą atrakcją kiermaszu były wielkanocne babki, które przez kilka dni wypiekały Siostry Nazaretanki. Każdego dnia zainteresowanie ciastami wypiekanymi przez Siostry było coraz większe. Dzięki tej inicjatywie udało się doposażyć bibliotekę, a także dofinansować zakup nowych mebli do klasy zerowej.

Kiermasz Wielkanocny

Źródło: nazaretanki.szkola.pl