19 stycznia 2013 r. w kościele parafialnym w Bziance odbyła się uroczystość stulecia urodzin por. Henryka Pisarka z Bzianki, zamordowanego w 1940 r. w Katyniu.

Spotkanie rozpoczęła Msza św., którą w intencji por. Pisarka sprawował ks. proboszcz Roman Gawron. Po jej zakończeniu odbyła się godzinna, multimedialna prezentacja biografii por. Pisarka. W spotkaniu brała udział wnuczka por. Pisarka, Małgorzata Baran, która w imieniu rodziny podziękowała za zorganizowanie takiej uroczystości. Obecna była także Bożena Zięba, Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 25 w Rzeszowie. Szkoła ta od 2011 r. corocznie organizuje uroczystości upamiętniające por. Pisarka

Fragment prezentacji:

Stulecie urodzin H. Pisarka