W ostatnich dniach (styczeń 2013 r.) zima pokazała swoje gorsze oblicze. Następujące po sobie dodatnie i ujemne temperatury, stały się przyczyną powstania lodowej tafli na naszych drogach w Bziance. Jazda samochodem była tak samo trudna, jak próby doczekania się na odśnieżarko-piaskarkę.

Zdjęcia oblodzonych dróg w Bziance dostępne w galerii Życie miejscowości.

Szklanka na drodze