Wracam do sprawy chodnika przy drodze powiatowej w Bziance.

Ostatni raz ta kwestia została poruszona na Zebraniu wiejskim 9 września 2012 r., o czym informowałem na stronie. Według ówczesnych zapewnień miał być przygotowany projekt na wykonanie remontu drogi powiatowej Iwierzyce-Rzeszów wraz z budową chodników. Miał on nie ominąć Bzianki. Ponieważ nasz odcinek drogi powiatowej został wyremontowany w ramach innych środków, chodziło już tylko o wykonanie oczekiwanego przez nas chodnika. Ujęcie w planie tej inwestycji miało zależeć, jak wówczas zapewniano, od wkładu Gminy Świlcza w prace projektowe. Jak udało mi się dowiedzieć w Starostwie, chodziło o kwotę ok. 12 tys. zł.

Od tego czasu minęło ponad 4 miesiące. Rzeczywiście Starostwo złożyło projekt o wykonanie tego remontu. Projekt przez władze wojewódzkie został zaakceptowany 17 stycznia 2013 r. Rokowania pomiędzy władzami przebiegły tak „sprawnie”, że Bzianka znów została pominięta. Gmina nie była zainteresowana rozmowami. Remont drogi powiatowej wraz z budową chodników zostanie przeprowadzony, ale tylko na odcinku 7,997 km.-15,252 km., czyli na terenie gminy Boguchwała. Przypominam, że droga powiatowa w Bziance przebiega na odcinku 17,550 km.-17,979 km.

Włodarzom Gminy „dziękuję” za dbanie o nasze interesy i wywiązywanie się z obietnic