29 grudnia 2012 r. w godzinach porannych, w wieku 94 lat zmarł w Przemyślu ks. abp Ignacy Tokarczuk – duchowny wielce zasłużony dla naszej parafii Bzianka.

Abp Tokarczuk jako biskup przemyski od 1966 r., aż do 1988 r. (konsekracja kościoła w Bziance) zabiegał o utworzenie i rozwój samodzielnego punktu duszpasterskiego w Bziance. Z jego polecenia w 1977 r. ks. Stanisław Sznajder rozpoczął w Bziance budowę tymczasowej kaplicy. W 1978 r. abp Tokarczuk utworzył naszą parafii i mianować pierwszego jej proboszcza ks. Jana Kobylarza. Poświęcił kamień węgielny pod kościół w Bziance, a w 1982 r. pobłogosławił wzniesioną  świątynię. W 1988 r. dokonał jej konsekracji.

Nasza miejscowość i parafia gościła ks. abp. Tokarczuka trzykrotnie: 26 maja 1981 r., 14 sierpnia 1982 r. i 15 sierpnia 1988 r.

Ks. abp Tokarczuk urodził się 1 lutego 1918 r. Wyświęcony na kapłana w 1942 r. Ustanowiony biskupem przemyskim w 1965 r., sakrę przyjął w 1966 r. Znany w całej Polsce, jako budowniczy ponad 400 kościołów i kaplic oraz twórca 220 parafii. Uważany obok kard. Wyszyńskiego i kard. Wojtyły za najbardziej znienawidzonego przez władze komunistyczne biskupa. Mianowany arcybiskupem w 1992 r. Na emeryturę przeszedł w 1993 r. Rezydował w Przemyślu.

Poniższe zdjęcia przedstawiają wizyty ks. abp. Tokarczuka w Bziance w 1982 i 1988 r.

Zmarł ks. abp Tokarczuk