30 października 2012 r. w Szkole Podstawowej Sióstr Nazaretanek w Bziance odbyło się pierwsze w historii nowej placówki pasowanie na ucznia klasy pierwszej.

Z tej okazji dzieci przygotowały program artystyczny zaprezentowany przed społecznością szkoły i rodzicami. Pierwszoklasięci złożyli ślubowanie, a następnie s. Maria Skwarek pasowała ich na uczniów szkoły w Bziance. Nowi uczniowie zostali obdarowani upominkami od dyrekcji i nauczycieli. Pomoce naukowe przekazali także sołtys i radny Bzianki. Na ręce dyrektor szkoły s. Marii Skwarek specjalne podziękowania złożyli także rodzice pierwszoklasistów.

Uroczystość zakończył wspólny poczęstunek.

Ślubowanie i pasowanie na ucznia

Słowo Siostry Dyrektor