Wraz z początkiem działalności Szkoły Podstawowej Sióstr Nazaretanek w Bziance, której profil ukierunkowany jest na wychowanie w duchu katolickim, zrodził się dobry zwyczaj uczestnictwa społeczności szkolnej: Sióstr, wychowawców i nauczycieli, dzieci i rodziców, oraz wszystkich mieszkańców parafii we wspólnej Mszy św.

Msza św. z udziałem społeczności szkolnej odprawiana jest w każdą trzecią niedzielę miesięca o godz. 10.30. W jej trakcie dzieci czytają czytania mszalne, składają dary ołtarza oraz śpiewają pieśni. Także księdz proboszcz Roman Gawron kieruje do dzieci kazanie, w czasie którego zachęca je do wspólnej rozmowy o wierze.

Msza dla szkoły