9 września 2012 r. w Domu Ludowym w Bziance odbyło się Zebranie wiejskie, którego przedmiotem było podjęcie decyzji w sprawie inwestycji na terenie naszej miejscowości. W spotkaniu prócz władz sołeckich udział wzięli: zastępca Wójta Gminy Świlcza Wiesław Machowski oraz radny Powiatu Rzeszowskiego Wiesław Kwasek.

W czasie debaty podjęto wątek budowy kanalizacji w naszej miejscowości. Inwestycja ta awansowała z 91 na 76 pozycję w programie Zarządu Województwa Podkarpackiego. Rozmawiano także o budowie chodnika przy drodze powiatowej biegnącej przez Bziankę oraz samej przebudowie tej trasy. Zwrócono uwagę także na potrzebę dalszych remontów dróg wewnętrznych oraz naprawy przystanków autobusowych.

Przyszłoroczny Fundusz Sołecki został jednogłośnie przekazany na budowę profesjonalnego placu zabaw dla dzieci przy Szkole Podstawowej Sióstr Nazaretanek w Bziance.

Droga powiatowa i chodnik

Gratulacje w sprawie szkoły

Budowa kanalizacji