11 września 2012 r. przy Szkole Podstawowej Sióstr Nazaretanek w Bziance rozpoczęto przygotowania do planowanej w 2013 r. budowy profesjonalnego, certyfikowanego placu zabaw dla dzieci.

Inwestycja zostanie zrealizowana w całości z Funduszu Sołeckiego Bzianki na rok 2013, który wynosi ponad 16 tys. zł. Decyzją o przeznaczeniu środków miejscowości na ten cel, podjęli mieszkańcy w czasie Zebrania wiejskiego 9 września 2012 r.