3 września 2012 r. zainaugurowano pierwszy rok działalności Publicznej Szkoły Podstawowej Sióstr Nazaretanek w Bziance. Uroczystość rozpoczęła Msza św. o godz. 7.30 w świątyni parafialnej, której przewodniczył ks. proboszcz Roman Gawron, koncelebrował ks. Stanisław Świetlik MS.

Po jej zakończeniu – także w świątyni – nauczycieli, rodziców i dzieci przywitała Dyrektor Szkoły s. Maria Skwarek, która wyraziła ogromną radość z faktu rozpoczęcia działalności nowej szkoły w naszej miejscowości. Siostra Dyrektor przedstawiła także nowe grono pedagogiczne oraz wstępne informacje na temat działalności placówki.

Po zakończeniu uroczystości w kościele, wszyscy przeszli do budynku szkolnego, gdzie odbyły się spotkania rodziców i dzieci z wychowawcami klas.

Ponieważ placówka formalnie rozpoczęła działalność, przed nauczycielami jeszcze szereg obowiązków szkoleniowych koniecznych do dobrej pracy szkoły. Także dla rodziców dzieci zaplanowano wewnętrzne spotkanie w środę 5 września, na którym zostaną poinformowani szczegółowo o licznych kwestiach związanych z pracami szkoły.

Rozpoczęcie roku szkolnego 2012