1 sierpnia 2012 r. na terenie Bzianki zamieszkały na stałe pierwsze dwie siostry ze Zgromadzenia Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu: s. Maria Skwarek oraz s. Weronika Jurczak. Dzień ten poprzedził prawie dwutygodniowy okres ostatnich przygotowań mieszkania oraz sprowadzania wyposażenia domu.

Kilka dni wcześniej, 27 lipca 2012 r. w obecności kilkuosobowej komisji z Urzędu Gminy Świlcza nastąpiło prawne przejęcie budynku oraz wyposażenia Szkoły Podstawowej w Bziance przez Siostry Nazaretanki.  W obecnym okresie Siostry Nazaretanki z pomocą licznych parafian w dalszym ciągu adaptują ogród oraz wnętrze domu. Przygotowywana jest także prywatna kaplica.

Jeszcze w sierpniu do obecnej wspólnoty dołączą pozostałe siostry, które od września 2012 r. podejmą pracę na terenie naszej parafii. Na mocy przepisów Zgromadzenia Sióstr Nazaretanek nastąpi także utworzenie Domu Zakonnego, który otrzyma własne wezwanie oraz siostrę przełożoną.