13 sierpnia 2012 r. w programie Aktualności TVP Rzeszów podano informację, że Zarząd Województwa Podkarpackiego zatwierdził listę inwestycji skierowanych do współfinansowania w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” w zakresie gospodarki wodno-ściekowej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Wśród 96 inwestycji zakwalifikowanych do programu, znalazła się także budowa sieci kanalizacyjnej w Bziance.

Informacja ta rzeczywiście mogła początkowo wywołać entuzjazm, ponieważ wreszcie ktoś chce pomóc ubogiej Gminie Świlcza w realizacji tego projektu. Wszytko popsuł fakt, że na razie dofinansowanie otrzyma tylko 66 najwyżej ocenionych inwestycji na łączną kwotę ponad 137 mln. zł. Kolejne projekty będą realizowane dopiero po uwolnieniu środków pochodzących m.in. z oszczędności poprzetargowych, czyli nie wiadomo kiedy. Więc Bzianka znów poczeka, choć w porównaniu z ogromnymi środkami jakie planuje się wydać, wnioskowała tylko o 2,01 mln. zł. (resztę kwoty tj. 25 % miał stanowić wkład własny Gminy Świlcza).

Dodatkowym gwoździem do trumny jest wiadomość, że wśród 96 zgłoszonych inwestycji, potrzebę budowy kanalizacji w naszej miejscowości oceniono jako… 91 w kolejce (otrzymała tylko 6 punktów).

Wnioski wyciągnijcie Państwo sami.

PS. Przeglądając kilka lat temu w jednym z archiwów Protokoły Zebrań Wiejskich w Bziance, natrafiłem na ciekawą informację, że pierwszy raz o budowie kanalizacji w naszej miejscowości mówiono w czasie zebrania 13 kwietnia 1975 r. Przesunięcie budowy w czasie argumentowano potrzebami w innych wsiach, których nazw nie wymienię. Należy stwierdzić, że po prawie 40 latach od tamtych wydarzeń w naszej gminie nic się nie zmienia w kwestii kanalizacji w Bziance, chociaż planów po drodze było wiele. Może z okazji 40. rocznicy tamtego zebrania będziemy mogli powiedzieć: Mamy kanalizację…

Lista projektów zakwalifikowanych do programu

Fragment programu Aktualności TVP Rzeszów z 13.08.2012 r.