Zobacz: Obecna wspólnota Sióstr Nazaretanek w Bziance

Dekretem Siostry Prowincjalnej Zgromadzenia Sióstr Nazaretanek Prowincji krakowskiej, 26 sierpnia 2012 r. powołano do istnienia Dom Zakonny w Bziance. Dekret został odczytany przez s. Prowincjalną Elenę Wróbel w obecności nowej wspólnoty zakonnej oraz radnych prowincjalnych: s. Estery Sproski i s. Gracjany Wojczulanis.

Dom Zakonny w Bziance otrzymał wezwanie św. Ojca Pio – zakonnika, kapucyna oraz stygmatyka. To samo wezwanie nosi także znajdująca się w Domu Zakonnym kaplica z Najświętszym Sakramentem.

To trzeci Dom Zakonny Sióstr Nazaretanek w diecezji rzeszowskiej (Bzianka, Rzeszów, Kołaczyce). Stosunkowo blisko znajduje się także Dom Zakonny w Rudzie Łańcuckiej oraz Komańczy.

Obecność Sióstr Nazaretanek w naszej parafii jest związana głównie z prowadzeniem Szkoły Podstawowej w Bziance, co daje wiele innych możliwości współpracy ze środowiskiem lokalnym, parafii i rodzicami.

Ponieważ charakter przynależności administracyjnej domu jest podobny jak organizacja struktur Kościoła katolickiego (parafie – diecezje – metropolie), Dom Zakonny pw. św. Ojca Pio w Bziance należy do Prowincji Imienia Maryi (prowincja krakowska), która podlega Domowi Generalnemu w Rzymie. Zgromadzenie zostało założone w 1875 r. przez Bł. Franciszkę Siedliską. Obecnie Nazaretanki pracują w 13 krajach (7 prowincji, ok. 170 domów). W Polsce istnieją dwie prowincje (ok. 80 wspólnot). Siostry używają łacińskiego skrótu nazwy Zgromadzenia: CSFN (Congregatio Sanctae Familiae de Nazareth).

Każda kobieta wstąpująca do Zgromadzenia przechodzi określoną drogę formacji zakonnej. Rozpoczyna ją aspirat, później postulat, nowicjat oraz juniorat, kończący się ślubami wieczystymi. Siostra otrzymuje wówczas obrączkę z napisem: Mój Miły jest mój, a ja jestem Jego. Śluby wieczyste rozpoczynają okres formacji stałej.

Każda z sióstr w swoim życiu zakonnym wybiera jedną z tajemnic Bożych, którą pragnie kontemplować. Wezwanie to jest dodawane do imienia każdej z sióstr i używane raczej w życiu zakonnym, np. s. Weronika od Jezusa Kapłana.

Siostry