W lipcu 2012 r. w świątyni parafialnej w Bziance przeprowadzono szereg prac, których celem było odczyszczenie i odnowienie wyposażenia kościoła oraz konserwacja posadzki.

W dniach 11-14 lipca grupa parafian wyczyściła i powtórnie pomalowała drewniane podstawy ławek, listwy dolne boazerii oraz drzwi wejściowe. 27 i 28 lipca odczyszczono i zakonserwowano posadzkę w całej dolnej części kościoła, przedsionku i zakrystii. Odświeżono także posadzkę w prezbiterium, która została wyczyszczona w poprzednim roku.