W dniach 22 maja – 16 czerwca 2012 r. wykonano remont wewnętrzny domu dla Sióstr Nazaretanek, które od września poprowadzą Szkołę Podstawową w Bziance.

Inwestycja była możliwa dzięki ogromnej ofiarności wszystkich członków parafii Bzianka: części Rzeszowa-Przybyszówki, Nosówki, Bzianki oraz ofiarodawców prywatnych i pracowników nieodpłatnych. W zbiórce udało się uzbierać 9970 zł. (przeliczono w obecności Komitetu 25 maja 2012 r.).

Projektu nie udałoby się także zrealizować, gdyby nie ludzie dobrej woli, którzy użyczyli własnego budynku dla urządzenia mieszkania sióstr. Należy zaznaczyć, że w domu prócz pokoi mieszkalnych, łazienki i kuchni, będzie znajdować się także kaplica z Najświętszym Sakramentem.

16 czerwca 2012 r. nowe mieszkanie odwiedziła przyszła dyrektor szkoły s. Maria Skwarek, która w tym dniu spotkała się także z nowym gronem pedagogicznym.

Rozliczenie remontu odbyło się w obecności Komitetu 20 czerwca 2012 r.