29 czerwca 2012 r. w Szkole Podstawowej w Bziance odbyło się zakończenie roku szkolnego 2011/2012. Występy, rozdanie nagród dla najlepszych uczniów i pożegnania w klasach, poprzedziła Msza św. sprawowana w kościele parafialnym przez Proboszcza ks. Romana Gawrona.

Zakończony rok szkolny był ostatnim rokiem działalności placówki w dotychczasowym kształcie. Obecna szkoła na mocy Uchwały Rady Gminy z 23 marca 2012 r. zakończy swoją działalność 31 sierpnia 2012 r. Wcześniej nastąpi prawne przejęcie budynku przez nowy organ prowadzący placówkę.

1 września 2012 r. w miejscu jeszcze obecnie działającej, samorządowej Szkoły Podstawowej, działalność rozpocznie nowa, niesamorządowa, publiczna Szkoła Podstawowa Sióstr Nazaretanek w Bziance.

Zakończenie roku szkolnego